Arkivplan.no

Sola kommune arkivplan

Ruinkyrkje3

Verna og pilehær

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR SOLA KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Sola kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Sola kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at Sola kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.
I kommunen er det administrasjonssjefen (kommunedirektøren) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

"Som administrasjonssjef i Sola kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen."

Knut Underbakke

- Kommunedirektør-

Bilde Sola

Steiner ved sjøen