Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering

Skjermbilde

 

Kommunestyret består av 41 representanter og formannskapet av 11 representanter.

Ved ny kommunestyreperiode 2007 er det innført ny politisk organisering.

Komitemodellen utgår og utvalgene er tilbake . Det er opprettet 3 faste utvalg som korresponderer med den administrative organiseringen. Utvalgene for Levekår, Oppvekst og Kultur, samfunnsutvikling og miljø består av 9 faste medlemmer med varamedlemmer.

Bygningsrådet beholdes som et separat utvalg. Bygningsrådet skal være det faste utvalg for plansaker. Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer.

Myndigheten som landbruksnemd legges til utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø

Formannskapet skal være kommuneplanutvalg og valgstyre

Formannskapet består av 11 medlemmer som tidligere. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til formannskapet blant kommunestyrets medlemmer. Det velges varamedlemmer tilsvarende det enkelte partis medlemmer med mulighet for tillegg av inntil 2.

Ordfører og varaordfører er hhv. leder og nestleder.

For mer informasjon, se kommunestyresak 38/11 av 16.06.2011

Laster...