Arkivdepot hos IKA

  Utskriftsvennlig versjon

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) ivaretar arkivdepot funksjonen for Sola kommune med hjemmel i §5-1 i forskrift om offentlige arkiv. IKA betjener disse arkivene, hos IKA er det også anledning til innsyn i arkivsakene på lesesal. Mesteparten av det eldre og avsluttede arkivmaterialet som IKA oppbevarer for Sola kommune dekker perioden 1837 – 1965. Ønsker du kontakt med IKA kan du ringe 51 50 12 83 eller sjekke IKA sin hjemmeside på Internett: http://www.ikarogaland.no/